Plug-in Smart DimmerPlug-in Smart DimmerZigBee hubsPlug-in Smart Dimmer

GE ZigBee Plug-in Smart Dimmer

Installation Guide: GE ZigBee Plug-in Smart Dimmer